český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português Român slovenský Türkçe български

Pasta ceramiczna odporna na wysoką temperaturę

SMAR KOMPOZYTOWY O WYSOKIEJ

ZAWARTOŚCI STAŁYCH SUBSTANCJI SMARNYCH

Technologia ceramiki technicznej (Si3N4)

 Azotek boru - nanoproszek (NB)

Dwusiarczek wolframu (WS2)

Biały smar do smarowania dynamicznego w wysokiej temperaturze

 

Czysta pasta do montażu i demontażu, nie powodująca zjawiska elektrolitycznego

 

bez dodatku metalu

 

Biały smar bez dodatku metalu, bez efektu elektrolitycznego, do montażu, demontażu i smarowania dynamicznego. Biała pasta kompozytowo - ceramiczna do czystego montażu i demontażu IBIOTEC CERAM 900 Smar wysokotemperaturowy pozwalający rozwiązać problemy z utlenianiem katalitycznym. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Smar kompozytowy. Pasta kompozytowa. Substancja smarująca kompozytowa. Substancja smarująca ceramiczna. Smar ceramiczny. Pasta ceramiczna. Smar z azotkiem boru. Pasta z azotkiem boru. Smar montażowy z azotkiem boru. Pasta montażowa ceramiczna. Smar montażowy ceramiczny.

 

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. Tardif

kierunek techniczny

NEAR ZERO-QUANTUM FRICTION  

Połączenie kilku materiałów, które ze sobą się nie łączą, aby otrzymać nowy materiał o właściwościach, jakich jego poszczególne składniki nie posiadają, to kompozyt.

Materiały kompozytowe istnieją od wielu lat. Beton zbrojony w 1848 roku, włókno szklane i płynny poliester w 1950 roku.

Obecnie są bardziej znane jeżeli są wykonane na matrycach epoksydowych, poliestrowych lub poliuretanowych, ale istnieją również na matrycach metalowych. Grupa SAFRAN posiadająca 16 000 patentów, uzyskiwanych w tempie 450 rocznie, zgłosiła patent wynalazku wykorzystującego fosfor, nikiel oraz talk (znany od starożytności) do śrub lotniczych; kolejny na powłokę Ni-Ag-MoS2, odporną na ciekły wodór o temperaturze -253°C.

 

O ile w mechanice płynów poszukujemy przede wszystkim jak najmniejszych współczynników odporności na wodę lub powietrze, to w trybologii badacze poszukują substancji smarujących posiadających współczynnik tarcia jak najbliższy 0, bez względu na istniejące podłoże, prędkość, obciążenie, temperaturę czy środowisko.

Smary stałe są bardzo skuteczne, ale żaden z nich nie posiada wystarczających właściwości, aby spełnić odpowiednie zadanie we wszystkich przypadkach. Struktura, adsorpcja (powinowactwo do powierzchni), właściwości fizyko-chemiczne odgrywają istotną rolę, ale nie decydującą.

 

Kilka przykładów:

Azotek boru

Polikrystaliczny i kubiczny (CBN). Podobnie jak diament, jest znany jako wyjątkowy materiał ścierny do produkcji ściernic do szlifowania.

W formie sześciokątnej (Hex.BN), jest smarem stałym. Posiada średni współczynnik tarcia statycznego jak i kinetycznego zaczynający się od 0,4.

W obydwu przypadkach, azotek boru posiada bardzo dobrą odporność na temperaturę: 900°C w środowiskach utleniających, 1200°C w środowiskach neutralnych.

Mos2

Ze względu na niezwykłe powinowactwo do metali, stał się bardzo popularny w latach 60. W formie płytkowej, początkowy współczynnik tarcia na poziomie 0,04, czyli 10 razy mniejszy niż w przypadku Hex.NB, odporność na temperaturę od -180°C do +450°C w powietrzu, rozkłada się w obecności chloru, zasad lub utleniaczy, może powodować korozję powierzchni.

PTFE

Charakteryzuje się średnim współczynnikiem tarcia na poziomie 0,2, wyjątkową inercją chemiczną, ale niską odpornością na wysoką temperaturę. Powyżej 260°C uwalnia fluorowodór, co ogranicza jego stosowanie w średnich temperaturach.

 

Dla przypomnienia, grafit posiada początkowy COF 0,1, fluorek grafitu (Cfxn) 0,1, natomiast dwusiarczek wolframu (WS2) 0,03.

 

Obniżenie współczynnika tarcia, zużycia, energii, to podstawowe cele.

Nowe smary stałe, takie jak fulereny C60, C540, NDP, Grafen nano scroll lub DLC (Diamond Like Carbon o COF 0,001), są przedmiotem badania zastosowań w przemyśle HI-TECH.

W Shell Eco-marathon ustanowiono rekord 1017 km na ekwiwalencie 1 l paliwa; obniżenie współczynnika tarcia jest tu haczykiem. Inicjatywa ta była i jest motorem badań; należy pogratulować wielu profesorom i studentom, którzy biorą w niej udział. Obskuranci powiedzą, że nowych osiągnięć nie da się wprowadzić w życie, ale należy przypomnieć, że niezliczone wynalazki Erica Tabarly, dla którego mam ogromny szacunek i z którym dzielę pasję do morza, są teraz częścią naszej codzienności.

 

 

NEOLUBE® CERAM 900

SMAR CERAMICZNA KOMPOZYTOWY

 

 

Wysoka zawartość cząsteczek submikronowych ceramiki technicznej oraz smarów stałych

 

44%

 

Maksymalne zmniejszenie współczynnika tarcia

Bardzo silne właściwości zapobiegające zgrzewaniu

Duże właściwości błonotwórcze

Zapobiega utlenianiu   Zapobiega zużyciu ścierno-korozyjnym   Zapobiega zużyciu wykruszającemu

 

 

Pozwala usunąć problemy z momentami katalitycznymi na łączeniach żelaznych / nieżelaznych

 

Niska przewodność cieplna i elektryczna

Niepalność w trakcie używania

 

Poprawa czystości przy konserwacji przemysłowej i otoczenia maszyny

 

-25°C +900°C

w środowisku utleniającym

-25°C +1200°C 

w środowisku neutralnym

 

 

Biały smar bez dodatku metalu, bez efektu elektrolitycznego, do montażu, demontażu i smarowania dynamicznego. Biała pasta kompozytowo - ceramiczna do czystego montażu i demontażu IBIOTEC CERAM 900 Smar wysokotemperaturowy pozwalający rozwiązać problemy z utlenianiem katalitycznym. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Smar kompozytowy. Pasta kompozytowa. Substancja smarująca kompozytowa. Substancja smarująca ceramiczna. Smar ceramiczny. Pasta ceramiczna. Smar z azotkiem boru. Pasta z azotkiem boru. Smar montażowy z azotkiem boru. Pasta montażowa ceramiczna. Smar montażowy ceramiczny.

 

  

Biały smar bez dodatku metalu, bez efektu elektrolitycznego, do montażu, demontażu i smarowania dynamicznego. Biała pasta kompozytowo - ceramiczna do czystego montażu i demontażu IBIOTEC CERAM 900 Smar wysokotemperaturowy pozwalający rozwiązać problemy z utlenianiem katalitycznym. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Smar kompozytowy. Pasta kompozytowa. Substancja smarująca kompozytowa. Substancja smarująca ceramiczna. Smar ceramiczny. Pasta ceramiczna. Smar z azotkiem boru. Pasta z azotkiem boru. Smar montażowy z azotkiem boru. Pasta montażowa ceramiczna. Smar montażowy ceramiczny.

Montaż i demontaż śrub poddanych wielokrotnym silnym uderzeniom i zjawiskom krytycznej wibracji

Trwałe smarowanie zamknięć gorących form oraz zawiasów komór garowniczych

 

 

 

 

Biały smar bez dodatku metalu, bez efektu elektrolitycznego, do montażu, demontażu i smarowania dynamicznego. Biała pasta kompozytowo - ceramiczna do czystego montażu i demontażu IBIOTEC CERAM 900 Smar wysokotemperaturowy pozwalający rozwiązać problemy z utlenianiem katalitycznym. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Smar kompozytowy. Pasta kompozytowa. Substancja smarująca kompozytowa. Substancja smarująca ceramiczna. Smar ceramiczny. Pasta ceramiczna. Smar z azotkiem boru. Pasta z azotkiem boru. Smar montażowy z azotkiem boru. Pasta montażowa ceramiczna. Smar montażowy ceramiczny.

Biały smar bez dodatku metalu, bez efektu elektrolitycznego, do montażu, demontażu i smarowania dynamicznego. Biała pasta kompozytowo - ceramiczna do czystego montażu i demontażu IBIOTEC CERAM 900 Smar wysokotemperaturowy pozwalający rozwiązać problemy z utlenianiem katalitycznym. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Smar kompozytowy. Pasta kompozytowa. Substancja smarująca kompozytowa. Substancja smarująca ceramiczna. Smar ceramiczny. Pasta ceramiczna. Smar z azotkiem boru. Pasta z azotkiem boru. Smar montażowy z azotkiem boru. Pasta montażowa ceramiczna. Smar montażowy ceramiczny.

CERAM 900 posiada bardzo wysoką odporność na ekstremalne temperatury ograniczoną do punktu plastyczności (ciągliwości) metali, w tym ze stali nierdzewnej

Wieżowiec Taipei 101 – wysokość 509,2 m

Montaż płyt zaciskowych wiązek lin (mikrostyczniki radiowe) zawieszenia amortyzatora harmonicznych (kula 660 ton) umożliwiających pochłanianie i redukowanie ruchów wieży o 30 do 40% w przypadku tajfunów lub trzęsień ziemi

 

 

 Pobierz nasz katalog produktów - edycja wrzesień 2018 

 

Biała pasta kompozytowo - ceramiczna w sprayu do montażu i demontażu IBIOTEC CERAM 900. Smar wysokotemperaturowy pozwalający rozwiązać problemy utleniania katalitycznego. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki
porady technicznej
karty technicznej
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service

producent chemii technicznej
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE