český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português Român slovenský Türkçe български
Kompozitná keramická pasta iBiotec Ceram 900. Mazivo do veľmi vysokých teplôt

Keramická pasta s odolnosťou voči vysokým teplotám

KOMPOZITNÉ MAZIVO S VYSOKÝM OBSAHOM

TUHÝCH MAZÍV

Technológia Technickej keramiky (Si3N4)

Nanonitrid boritý (Hex.NB)

Sulfid wolframičitý (WS2) 

Biele mazivo na dynamické mazanie pri vysokých teplotách

 

Protizváracia pasta na montáž a demontáž, bez efektu elektrolytického článku

 

Bez pridaného kovu

 

Biele mazivo bez kovu, bez efektu elektrolytického článku, na montáž, demontáž a dynamické mazanie. Biela kompozitná keramická pasta vhodná na montáž a demontáž IBIOTEC CERAM 900, mazivo s odolnosťou voči vysokým teplotám, ktoré umožňuje riešiť problémy katalytickej oxidácie. Technické aerosóly. Aerosóly na údržbu. Kompozitné mazadlo. Kompozitná pasta. Kompozitné mazivo. Keramické mazivo. Keramické mazadlo. Keramická pasta. Mazivo nitrid boritý. Pasta nitrid boritý. Montážne mazivo nitrid boritý. Keramická montážna pasta. Keramické montážne mazivo.

 

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. Tardif

Technický riaditeľ

NEAR ZERO-QUANTUM FRICTION 

Spájať viacero vzájomne sa nezlučujúcich látok dohromady s tým, že sa získava výsledná látka s vlastnosťami, ktoré jej komponenty osve nemajú, znamená vytvárať kompozit.

Kompozitné materiály existujú už mnoho rokov. Železobetón napríklad od roku 1848, sklené vlákno či kvapalný polyester od roku 1950.

Dnes sú skôr známejšie ako produkty výroby s použitím epoxidových, polyesterových alebo polyuretánových matíc, ale taktiež existujú s použitím kovových matíc. Skupina SAFRAN so svojimi 16 000 patentmi a tempom 450 prihlášok za rok, podala patent na vynález využívajúci fosfor, nikel a mastenec (známy už od staroveku) na letecké skrutky; ďalší na plášť Ni-Ag-MoS2, odolný voči tekutému vodíku pri -253°C.

 

Kým v mechanike tekutín sa výzkum sústreďuje predovšetkým na čo najnižšie koeficienty odporu voči vode alebo vzduchu, výzkumníci v tribológii hľadajú mazivá, ktoré majú koeficienty trenia pokiaľ možno čo najbližšie k 0, a to bez ohľadu na prítomné látky, rýchlosti, zaťaženia, teploty a prostredia.

Pevné mazivá pôsobia spoločne, ale individuálne nemá žiadne z nich výkon potrebný na vyriešenie všetkých prípadov. Štruktúra, adsorpcia (ich afinita s povrchmi), fyzikálno-chemické vlastnosti sú síce dôležité, ale nehrajú rozhodujúcu úlohu.

 

Pár príkladov:

Nitrid boritý

Polykryštalický a kubický (CBN). Je známy, spolu s diamantom, ako vynikajúci brúsny materiál pri výrobe brúsnych kotúčov.

Hexagonálny (Hex.BN). Ide o pevné mazivo. Jeho koeficient statického alebo kinetického trenia je priemerný, od 0,4.

V oboch prípadoch má nitrid boritý veľmi dobrú teplotnú odolnosť; 900°C v oxidačnom prostredí, 1200°C v neutrálnom prostredí.

Mos2

S vynikajúcou afinitou ku kovom, jeho použitie značne vzrástlo v 60-tych rokoch. Vo vrstevnatej forme s počiatočným koeficientom trenia 0,04 až 10-krát nižším, než u Hex.NB, teplotnou odolnosťou od -180°C do +450°C na vzduchu, rozkladá sa v prítomnosti chlóru, zásad alebo oxidantov, a môže spôsobiť koróziu povrchov.

PTFE

Jeho koeficient trenia 0,2 je veľmi priemerný, má mimoriadnu chemickú inertnosť, ale nízku odolnosť voči vysokým teplotám. Od 260°C uvoľňuje fluorovodík, čo obmedzuje jeho použitie len pri stredných teplotách.

 

Pre pripomenutie, grafit má počiatočný koeficient trenia 0,1, fluorid grafitu (Cfxn) 0,1 a sulfid wolframičitý (WS2) 0,03.

 

Trvalým cieľom je znižovanie koeficientu trenia, opotrebenia, energie.

Nové pevné mazivá ako fullerény C60, C540, NDP, grafénové nanozvitky alebo DLC („Diamond Like Carbon“ s koeficientom trenia 0,001), sú predmetom dôležitých výskumov ohľadom aplikácie v oblastiach HI-TECH.

V maratóne SHELL bol dosiahnutý rekord 1017 km na 1l ekvivalentu paliva; kľúčom je zníženie koeficientu trenia. Táto iniciatíva posunula a stále posúva výskum vpred; musíme zablahoželať mnohým zúčastneným učiteľom a študentom. Skeptici budú tvrdiť, že tieto pokroky nie sú obchodovateľné, musíme si ale uvedomiť, že nespočetné vynálezy Érica TABARLYHO, ktorému skladám najväčšiu poklonu, a ktorého vášňou bolo aj more, patria dnes už do nášho každodenného života.

 

NEOLUBE® CERAM 900

KOMPOZITNÉ KERAMICKÉ MAZIVO

 

 

Vysoký obsah submikronizovaných častíc technickej keramiky a pevných mazív

 44 %

 

Zníženie optimálneho koeficientu trenia

Veľmi silný protizvárací účinok

Silná schopnosť vytvárať povrchový plášť

 

Proti oxidácii 

Proti mechanickému opotrebovaniu 

Proti bodovej korózii

 

Umožňuje odstrániť problémy katalytických článkov na železných/neželezných kontaktoch

 

Nízka tepelná a elektrická vodivosť

Nehorľavosť pri používaní

 

Zlepšenie čistoty pri priemyselnej údržbe a v okolí strojov

 

-25°C +900°C

v oxidačnom prostredí

-25°C +1200°C

v neutrálnom prostredí

 

Biele mazivo bez kovu, bez efektu elektrolytického článku, na montáž, demontáž a dynamické mazanie. Biela kompozitná keramická pasta vhodná na montáž a demontáž IBIOTEC CERAM 900, mazivo s odolnosťou voči vysokým teplotám, ktoré umožňuje riešiť problémy katalytickej oxidácie. Technické aerosóly. Aerosóly na údržbu. Kompozitné mazadlo. Kompozitná pasta. Kompozitné mazivo. Keramické mazivo. Keramické mazadlo. Keramická pasta. Mazivo nitrid boritý. Pasta nitrid boritý. Montážne mazivo nitrid boritý. Keramická montážna pasta. Keramické montážne mazivo.

 

  

Biele mazivo bez kovu, bez efektu elektrolytického článku, na montáž, demontáž a dynamické mazanie. Biela kompozitná keramická pasta vhodná na montáž a demontáž IBIOTEC CERAM 900, mazivo s odolnosťou voči vysokým teplotám, ktoré umožňuje riešiť problémy katalytickej oxidácie. Technické aerosóly. Aerosóly na údržbu. Kompozitné mazadlo. Kompozitná pasta. Kompozitné mazivo. Keramické mazivo. Keramické mazadlo. Keramická pasta. Mazivo nitrid boritý. Pasta nitrid boritý. Montážne mazivo nitrid boritý. Keramická montážna pasta. Keramické montážne mazivo.

Montáž - demontáž skrutiek vystavených intenzívnym opakovaným nárazom a kritickým vibračným javom

Dlhotrvajúce mazanie uzáverov horúcich foriem

a pántov pecí

 

 

 

 

Biele mazivo bez kovu, bez efektu elektrolytického článku, na montáž, demontáž a dynamické mazanie. Biela kompozitná keramická pasta vhodná na montáž a demontáž IBIOTEC CERAM 900, mazivo s odolnosťou voči vysokým teplotám, ktoré umožňuje riešiť problémy katalytickej oxidácie. Technické aerosóly. Aerosóly na údržbu. Kompozitné mazadlo. Kompozitná pasta. Kompozitné mazivo. Keramické mazivo. Keramické mazadlo. Keramická pasta. Mazivo nitrid boritý. Pasta nitrid boritý. Montážne mazivo nitrid boritý. Keramická montážna pasta. Keramické montážne mazivo.

Biele mazivo bez kovu, bez efektu elektrolytického článku, na montáž, demontáž a dynamické mazanie. Biela kompozitná keramická pasta vhodná na montáž a demontáž IBIOTEC CERAM 900, mazivo s odolnosťou voči vysokým teplotám, ktoré umožňuje riešiť problémy katalytickej oxidácie. Technické aerosóly. Aerosóly na údržbu. Kompozitné mazadlo. Kompozitná pasta. Kompozitné mazivo. Keramické mazivo. Keramické mazadlo. Keramická pasta. Mazivo nitrid boritý. Pasta nitrid boritý. Montážne mazivo nitrid boritý. Keramická montážna pasta. Keramické montážne mazivo.

CERAM 900 má veľmi vysokú odolnosť proti extrémnym teplotám obmedzenú bodom kujnosti (poddajnosti) kovov, vrátane nehrdzavejúcej ocele

Veža 101 Taipei, 509,2 m

Montáž upínacích dosiek plášťov závesných lán (Hertzove mikrospínače) harmonického tlmiča (guľa o váhe 660 ton), ktorý umožňuje absorbovať a zmenšiť pohyb veže o 30-40% v prípade tajfúnov alebo zemetrasení

 

 

Stiahnite si katalóg produktov - vydanie v septembri 2018

 

Hľadáte iný produkt?

Objavte celý náš sortiment kliknutím na obrázok 

 

 Biele mazivo bez kovu, bez efektu elektrolytického článku, na montáž, demontáž a dynamické mazanie. Biela kompozitná keramická pasta vhodná na montáž a demontáž IBIOTEC CERAM 900, mazivo s odolnosťou voči vysokým teplotám, ktoré umožňuje riešiť problémy katalytickej oxidácie. Technické aerosóly. Aerosóly na údržbu. Kompozitné mazadlo. Kompozitná pasta. Kompozitné mazivo. Keramické mazivo. Keramické mazadlo. Keramická pasta. Mazivo nitrid boritý. Pasta nitrid boritý. Montážne mazivo nitrid boritý. Keramická montážna pasta. Keramické montážne mazivo.

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana,
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku
technickú radu
technické charakteristiky
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov,
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE