český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português Român slovenský Türkçe български
Keramická kompozitní pasta iBiotec Ceram 900. Mazací tuk pro velmi vysoké teploty.

Vysokoteplotní keramická pasta

KOMPOZITNÍ MAZIVO VYSOKÉ KVALITY

TUHÁ MAZIVA

Technologie technická keramika (Si3N4)

Nitrid boritý nano (Hex.NB)

Disulfid wolframu (WS2) 

Bílý mazací tuk pro dynamické promazávání za vysokých teplot

 

Čistá svařovací pasta pro montáž a demontáž bez elektrolytického účinku točivého momentu

 

Bez kovového náboje

 

Bílé mazivo bez kovu bez vlivu elektrolytického točivého momentu, pro montáž, demontáž a dynamické mazání. Čistě bílé montážní a demontážní keramické mazivo IBIOTEC CERAM 900 s vysokou teplotní odolností přináší řešení problémů s katalyckou oxydací. Technické aerosoly. Údržbové aerosoly. Kompozitní mazací tuk. Kompozitní pasta. Kompozitní mazivo. Keramické mazivo. Keramická vazelína. Keramická pasta. Nitrid boritý. Pasta Nitrid boritý Montážní tuk, nitrid boritý. Keramická montážní pasta. Keramický montážní tuk

 

 

Jacques Tardif   iBiotec  Tec industries     Tec investissements

Jacques P. Tardif

Technické řízení

NEAR ZERO-QUANTUM TŘENÍ

Kompozitní materiál se vytváří tak, že spojením několika nemísitelných látek získáme materiál disponující vlastnostmi, které nemohou být dosaženy žádnou složkou samostatně.

Kompozitní materiály existují již mnoho let. Železobeton od roku 1848, kapalné skleněné polyesterové vlákno od roku 1950.

Dnes jsou nejznámější ty, které se vyrábějí na základě epoxydových, polyesterových nebo polyuretanových matric, existují však i matrice kovové. Skupina SAFRAN, která vlastní 16 000 patentů a podává průměrně 450 patentů ročně, si podala patent, který používá fosfor, nikl a mastek (známý již od starověku) na výrobu leteckých šroubů, a další na krytí  Ni-Ag-MoS2, odolné proti vodíku, kapalné při -253°C.

 

Zatímco v mechanice tekutin je cílem především získat co nejmenší koeficienty odolnosti proti vodě a vzduchu, vědci, kteří se zabývají tribologií se snaží získat maziva, která by měla koeficient tření co nejbližší nule, bez ohledu na přítomné substráty, rychlost, náboj, teplotu nebo prostředí.

Používají se tuhá maziva, ale žádné z nich nemá samostatně dostatečný výkon na to, aby mohlo být použito ve všech případech. Struktura, adsorpce (jejich afinita s povrchy) a fyzikálně-chemické vlastnosti hrají zásadní, ale ne rozhodující roli.

 

Několik příkladů:

Nitrid boritý

Polykrystalický a kubický (CBN). Společně s diamantem se používá na výrobu brusných kotoučů.

V hexagonální formě (Hex.BN) je to tuhé mazivo. Má koeficient statického nebo kinetického tření větší než 0.4.

V obou případech má nitrid velmi dobrou teplotní odolnost; 900 ° C v oxidačním prostředí, 1200 ° C v neutrálním prostředí.

Mos2

Jeho obliba výrazně vzrostla v šedesátých letech, díky jeho podobnosti s kovovými materiály. V lamelární formě má koeficient tření 0.04, tedy desetkrát nižší než Hex.NB, odolnost vůči teplotě -180 ° C až + 450 ° C na vzduchu, degraduje v přítomnosti chloru, zásad nebo oxidantů a může způsobit korozi povrchů.

PTFE

Střední koeficient tření 0,2, mimořádné chemicky inertní, ale jeho odolnost vůči vysokým teplotám není velká. Od 260 ° C vytváří fluorovodík, což omezuje jeho použití ve středně vysokých teplotách.

 

Grafit s počátečním COF 0,1, fluorid grafitu (Cfxn) 0,1 a bisulfid wolframu (WS2) 0,03.

 

Úkolem zůstává snížení koeficientu tření, opotřebení a spotřebované energie.

Nová tuhá maziva, jako jsou fullereny C60, C540, NDP, grafen nano scroll nebo DLC (Diamond Like Carbon s COF 0,001), jsou důležitým předmětem výzkumu v oblasti HI-TECH.

SHELL marathon drží rekord 1017 km na 1L ekvivalentu paliva; hlavním klíčem je snížení koeficientu tření. Tato iniciativa stále posouvá výzkum vpřed a je třeba pogratulovat profesorům a studentům, kteří se jí účastní v tak hojném počtu. Ti, co zastávají zpátečnické názory by mohli říct, že tyto pokroky nejsou obchodovatelné, ale je třeba připomenout, že nespočetné vynálezy Erica TABARLYHO, ke kterému vzhlížím s tou největší úctou, tvoří dnes běžnou součást našeho života.

 

NEOLUBE® CERAM 900

KOMPOZITNÍ KERAMICKÉ MAZIVO

 

 

Vysoký obsah submikrozinovaných částic technická keramika a tuhá maziva

 44%

 

Snížení optimálního koeficientu tření

Velmi vysoká odolnost při svařování

Silná filmovatelnost

 

Antioxidační 

Antivibrační 

Anti-Pitting

 

Umožňuje odstranit problémy katalytických párů v kontaktu s železnými/neželeznými materiály

 

Nízká tepelná a elektrická vodivost

Při používání nehořlavý

 

Zlepšení čistoty při průmyslové údržbě stroje a okolí

 

25°C +900°C,

v oxidačním prostředí

25°C +1200°C,

v neutrálním prostředí

 

 

Bílé mazivo bez kovu bez vlivu elektrolytického točivého momentu, pro montáž, demontáž a dynamické mazání. Čistě bílé montážní a demontážní keramické mazivo IBIOTEC CERAM 900 s vysokou teplotní odolností přináší řešení problémů s katalyckou oxydací. Technické aerosoly. Údržbové aerosoly. Kompozitní mazací tuk. Kompozitní pasta. Kompozitní mazivo. Keramické mazivo. Keramická vazelína. Keramická pasta. Nitrid boritý. Pasta Nitrid boritý Montážní tuk, nitrid boritý. Keramická montážní pasta. Keramický montážní tuk

 

  

Bílé mazivo bez kovu bez vlivu elektrolytického točivého momentu, pro montáž, demontáž a dynamické mazání. Čistě bílé montážní a demontážní keramické mazivo IBIOTEC CERAM 900 s vysokou teplotní odolností přináší řešení problémů s katalyckou oxydací. Technické aerosoly. Údržbové aerosoly. Kompozitní mazací tuk. Kompozitní pasta. Kompozitní mazivo. Keramické mazivo. Keramická vazelína. Keramická pasta. Nitrid boritý. Pasta Nitrid boritý Montážní tuk, nitrid boritý. Keramická montážní pasta. Keramický montážní tuk

Při montáži a demontáži šroubů dochází k výrazným opakovaným  nárazům a kriticým vibračním jevům

Dlouhodobé promazávání horkých uzávěrů forem

a závěsů pecí

 

 

 

 

Bílé mazivo bez kovu bez vlivu elektrolytického točivého momentu, pro montáž, demontáž a dynamické mazání. Čistě bílé montážní a demontážní keramické mazivo IBIOTEC CERAM 900 s vysokou teplotní odolností přináší řešení problémů s katalyckou oxydací. Technické aerosoly. Údržbové aerosoly. Kompozitní mazací tuk. Kompozitní pasta. Kompozitní mazivo. Keramické mazivo. Keramická vazelína. Keramická pasta. Nitrid boritý. Pasta Nitrid boritý Montážní tuk, nitrid boritý. Keramická montážní pasta. Keramický montážní tuk

Bílé mazivo bez kovu bez vlivu elektrolytického točivého momentu, pro montáž, demontáž a dynamické mazání. Čistě bílé montážní a demontážní keramické mazivo IBIOTEC CERAM 900 s vysokou teplotní odolností přináší řešení problémů s katalyckou oxydací. Technické aerosoly. Údržbové aerosoly. Kompozitní mazací tuk. Kompozitní pasta. Kompozitní mazivo. Keramické mazivo. Keramická vazelína. Keramická pasta. Nitrid boritý. Pasta Nitrid boritý Montážní tuk, nitrid boritý. Keramická montážní pasta. Keramický montážní tuk

CERAM 900 má vysokou odolnost proti extrémním teplotám omezenou mírou tažnosti (podajnosti) kovů, včetně oceli

Věž 101 Taipei 509,2 m

Montáž upínacích desek kabelových vrstev (mikrospínače Hertz) suspenze harmonické klapky (660 tun kuliček), aby absorbovaly a snížily pohyb věže z 30 na 40 % v průběhu tajfunů nebo zemětřesení

 

 

Stáhněte si náš katalog produktů - vydání v září 2018

 

Hledáte jiný produkt?

Prohlédněte si celý náš sortiment kliknutím na obrázek

 

Bílé mazivo bez kovu bez vlivu elektrolytického točivého momentu, pro montáž, demontáž a dynamické mazání. Čistě bílé montážní a demontážní keramické mazivo IBIOTEC CERAM 900 s vysokou teplotní odolností přináší řešení problémů s katalyckou oxydací. Technické aerosoly. Údržbové aerosoly. Kompozitní mazací tuk. Kompozitní pasta. Kompozitní mazivo. Keramické mazivo. Keramická vazelína. Keramická pasta. Nitrid boritý. Pasta Nitrid boritý Montážní tuk, nitrid boritý. Keramická montážní pasta. Keramický montážní tuk

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit,
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií,
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE